hraaaaaam ydi3o fananin bhal haka w lil2asaf kanchofo ana lhokoma dyana katkrm ou kat3tani blfananin l ajanib w lfanana dyal lblad kayt9am3o ana kandamn m3aaak lfnana dyana wntii dima 3dna raki lfoooooo9