Fin homa li kaymoto b sabab sokari o amrad al9alb o li kaymoto basbab al9osor alkalawi o li
kaymoto bsalatan b sbab tadkhin almachrobat alkoholiya Fin li kaymoto f hawadit sayr mab9ina fahmin walo ghir li mat kaylab9olo Dossier dyal corona Ewa Allah yahfad 3ibad dyalo man Ayi ada