Wa 3ibad rabi rah zaio 3amar bkorona nas fiha omakayabriwch igolo yaklo doriplan ovitamin si oydalo fazanka idoro .solotat makaymach balwajib wach sayad dawoh lrad lih radoh ifir lhajr fadar nhar lahmis mcha isaw9