Iwa chno ban likom hadchi zin yak .almskin imout , kayan ali sakan ojama3 wlado fdaro igolk had anas tghaw okhalfo al9anoun hit anta 3andak abnadam rah kayn ali kay3ich fkhima wachari3 .almaskin jma3ha yajora mor yajura bach yastar ghi wlidato machi dar villa wala dayar zriba alklab dyal asayd baghi ghi ytkamach bin alhitan yahmi raso mn albard