loukan darto fi la fin assahbi 1 alma9ta3 anta3 1 almoghani min achar9,kan kayghani fi 2M:hay dallalali,haydallali,wach taygolo fina,arah a3taoulo aljanssya maghribaya a3la had adisc