Had chi libghito ya wkalin rmdan..??wach hadi hiya almoudahrat asilmiya??????
Allah yrham hadok 5 nass w ya3ti asabr l 3ailat diwlhom……